Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Prijediplomski sveučilišni studij - 3. godina

Hortikultura

Pikaži detalje za

6. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Organizacija i troškovi poljoprivredne proizvodnje
Ljubica Ranogajec
Ana Crnčan
55 0
0 20 0
6
Osnove bilinogojstva
Bojan Stipešević
Danijel Jug
Miro Stošić
Bojana Brozović
65 0
0 10 0
6
Specijalna zootehnika
Mirjana Baban
Maja Gregić
Pero Mijić
Zlata Kralik
Tina Bobić
55 0
0 20 0
6
Zaštita bilja I
Ivana Majić
Jelena Ilić
Sanda Rašić
Ankica Sarajlić
55 20
0 0 0
6
Uzgoj bilja u zaštićenim prostorima
Tomislav Vinković
30 15
10 20 0
6
Hranidba domaćih životinja i proizvodnja hrane
Ivana Prakatur
55 0
20 0 0
6
Osnove proizvodnje žitarica, industrijskog i krmnog bilja
Mirta Rastija
Manda Antunović
Gordana Bukvić
Ranko Gantner
Dario Iljkić
Ivana Varga
55 0
0 20 0
6
Mikrobiologija hrane
Suzana Kristek
Jurica Jović
50 0
0 0 25
6
Stručna praksa I
0 0
75 0 0
6
Lovstvo i kinologija
Tihomir Florijančić
50 0
10 0 10
6
Osnove agroekologije
Irena Jug
Boris Đurđević
60 0
0 0 15
6
Tržište i marketing hrane
Ružica Lončarić
50 25
0 0 0
6
Biopolinacija u hortikulturi
Tomislav Vinković
Marin Kovačić
Zlatko Puškadija
30 20
15 10 0
6
Posttehnologije u hortikulturi
Vlatka Rozman
60 15
0 0 0
6
Eksploatacija poljoprivrednih strojeva I
Tomislav Jurić
Ivan Plaščak
Željko Barač
Đurđica Kovačić
45 0
10 10 10
6
Agrarna politika
Tihana Sudarić
60 15
0 0 0
6
Zaštita povrća
Jasenka Ćosić
Vlatka Rozman
Emilija Raspudić
Renata Baličević
65 10
0 0 0
6
Tehnika dorade, skladištenja i transport u poljoprivredi
Luka Šumanovac
Darko Kiš
Domagoj Zimmer
50 25
0 0 0
6