Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: Opća uredba) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine.
Opća uredba primjenjuje se u svim državama članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek svoju djelatnost i poslovanje usklađuje s odredbama Opće uredbe.
Na ovoj internet stranici nalaze se dokumenti kojima se regulira zaštita osobnih podataka na nacionalnoj razini te temeljni interni akt o zaštiti osobnih podataka Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, putem ove stranice omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek putem e-maila adrese službenika za zaštitu podataka ili predajom zahtjeva na urudžbenom zapisniku Fakulteta. 

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za uvid, ispravak, brisanje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

dr. sc. Daniel Haman
e-mail: daniel.haman@fazos.hr
Telefon: +385 31 554 812
E-mail: sluzbenikZOP@fazos

Priložena dokumentacija

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Zahtjev za pristup osobnim podatcima – obrazac 1

Zahtjev za ispravak osobnih podataka – obrazac 2

Zahtjev za brisanje osobnih podataka – obrazac 3

Prigovor – obrazac 4

Privola – obrazac 5