Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

O nama

Fakultet

Fakultet agrobiotehničkih znanosti djeluje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedna je od njegovih najstarijih članica. Dana 18. listopada 2010. godine navršilo se točno pola stoljeća njegova postojanja.

 

Osim izvedbe nastave na sveučilišnom preddiplomskom, diplomskom, stručnom te na poslijediplomskom studiju, osnovnu djelatnost Fakulteta predstavlja i znanstvenoistraživački rad, prvenstveno u biotehničkom znanstvenom području, znanstvenom polju agronomije.

 

Znanstveno-nastavni djelatnici Fakulteta imaju zadatak obrazovati studente, kroz postupno uvođenje u svijet osnovnih spoznaja o biljkama i životinjama te tehnologijama uzgoja, kako bi samostalno mogli rukovoditi procesom poljoprivredne proizvodnje, čiji je krajnji cilj proizvesti hranu za ljudsku zajednicu. U tom složenom obrazovnom procesu nastavnici se koriste i vlastitim saznanjima iz znanstvenog i stručnog rada te na taj način obogaćuju i osuvremenjuju obrazovanje studenata. Usporedo s nastavnim radom asistenti i profesori te stručni suradnici obavljaju znanstvena istraživanja iz biologije, kemije, ishrane i zaštite te genetike bilja i životinja, mehanizacije i ekonomike u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji, a sve to u cilju kvalitativnog i kvantitativnog unapređivanja proizvodnje hrane, uz što je moguće manje troškove proizvodnje te očuvanje prirode, okoliša i ljudskog zdravlja.