Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Poslijediplomski specijalistički studij - 2. godina

Zaštita bilja

Pikaži detalje za

3. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Izrada specijalističkog rada
0 0
0 0 0
30
Izvannastavne aktivnosti
0 0
0 0 0
0

4. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Izvannastavne aktivnosti
0 0
0 0 0
0
Izrada specijalističkog rada
0 0
0 0 0
30