Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Prijediplomski stručni studij - 1. godina

Bilinogojstvo

Pikaži detalje za

1. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Poljoprivredna botanika
Sanda Rašić
45 0
0 0 30
6
Engleski jezik
30 0
0 45 0
6
Njemački jezik
Tihomir Živić
30 0
0 45 0
6
Pedologija
Domagoj Rastija
75 0
0 0 0
6
Matematika
Maja Petrač
45 0
0 30 0
6
Tjelesna i zdravstvena kultura
0 0
30 0 0
1
Primjena računala u poljoprivredi
Andrijana Rebekić
30 15
0 30 0
6