Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Poslijediplomski sveučilišni studij - 1. godina

Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane

1. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Fiziologija životinja
Marcela Šperanda
Mislav Đidara
20 5
0 5 0
3
Opća hranidba
40 5
0 15 0
6
Uvod u znanstveni rad
Pero Mijić
30 0
0 0 0
3
Biometrika u zootehnici
Andrijana Rebekić
20 0
0 10 0
3
Odabrana poglavlja iz biokemije
Drago Bešlo
30 0
0 0 0
3