Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

05.02.2024

NATJEČAJ ZA ERASMUS+ MOBILNOST STUDENATA U AKADEMSKOJ 2024./2025. GODINI

PRIDRUŽENI TAGOVI

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 5. veljače 2024. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 1. rujna 2024. – 31. srpnja 2026.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska) te Erasmus+ partnerskim zemljama samo u onim institucijama s kojima postoji mogućnost potpisivanja međuinstitucijskih sporazuma (institucija koje su zainteresirane za potpisivanje sporazuma sa Sveučilištem u Osijeku).

Broj mobilnosti prema partnerskim zemljama i broj kratkoročnih mobilnosti ograničeni su te ovise o dodijeljenim financijskim sredstvima Sveučilištu. Detaljnije informacije o uvjetima prijave nalaze se u Uputama za studente.

ROK ZA PRIJAVU: 5. OŽUJKA 2024.

Ostale informacije o natječaju možete naći na stranicama Sveučilišta.