Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Pokušališta

Pokusni pametni (smart system) sustav za navodnjavanje – Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek – Pokušalište Tenja

Dana 05/10/2023 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek je s Ministarstvom poljoprivrede RH potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu.

Projekt pod nazivom „Pokusni pametni (smart system) sustav za navodnjavanje – Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek – Pokušalište Tenja“ će se provesti i izgraditi na površini pokušališta Tenja k.č. br. 1312/1 i to na ukupnoj površini od 1 ha počevši od prosinca 2023. godine do kraja listopada 2024. godine.

Sam sustav za navodnjavanje će biti podijeljen na 10 parcelica od 1000 m2 u svrhu provođenja znanstvenih istraživanja i kasnijeg transfera znanja. 

Dizajn pokusnog pametnog sustava navodnjavanja

 1. Lokacija navodnjavanja - Google mapa: https://earth.google.com/web/@45.51462613,18.78654727,85.41816974a,904.08509523d,35y,0h,0t,0r (Slika 1)
 2. Sustav će biti dizajniran u cilju provedbe znanstvenih istraživanja i to na slijedeći način:
  1. Veličina pokusnog polja – ukupno 1 ha
  2. Oblik pokusnog polja i dimenzija (100 m x 100 m)
  3. Na pokusnom polju će biti ukupno 10 manjih pokusnih parcela veličine 20 m x 50 m tj. površine 1000 m2 gdje sustav može raditi odvojeno i neovisno, a s obzirom na kapacitet pumpe – smjer parcelica po dužini treba biti u smjeru SI – JZ kao i plastenik koji je vidljiv na satelitskoj snimci na slici 1.
  4. Sva pokusna polja će biti opskrbljena sustavom za kapanje i sustavom za raspršivanje (drip irigacija i sprinkler irigacija)
  5. Sustav će imati ugrađen dozator i automatiku
 3. Značajke raspršivača koji će biti ugrađeni će biti kako slijedi:
  1. Dva jednaka mlaza vode osiguravaju raspršivaču izbalansiran rad bez pomicanja
  2. Zatvorena kompaktna struktura, nemogućnost prodiranja nečistoća i insekata u mehanizam u fazi kada raspršivač ne radi
  3. Uniformnost raspršivanja pri svim protocima
  4. Izrađen od UV stabilnih materijala otpornih na kemijske tvari
  5. “Pop up” nerotirajući sustav otvaranja raspršivača
  6. Svaki raspršivač treba imati individualni filter
 4. Značajke sustava kap po kap (drip sustav)
  1. Trajna crijeva s integriranim samokompenzirajućim kapaljkama
  2. Protok kapaljki je minimalno 1.0 l/h, a razmak između kapaljki će biti maksimalno 0,3 m
  3. Osim samokompenzirajućeg učinka, kapaljke trebaju imati ugrađene mehanizme kao što su filtracijska površina tj. filter, mehanizam protiv začepljivanja i mehanizam koji maksimalno ubrzava protok vode unutar same kapaljke što osigurava maksimalnu preciznost i otpornost
 5. Glava sustava – nalazi se na početku sustava i treba osigurati čistoću vode (filtracija), stalan tlak s kontrolom i zaštitu sustava.
 6. Elektromagnetski ventili – regulacija tlaka u sustavu; pogodni za sve tipove vode; vodootporni s regulatorom tlaka; ručno podešavanje; otporni na kemikalije
 7. Dozator - ravnomjerno ubrizgava tekuće gnojivo u sustav navodnjavanja; samodostatan (pokretan energijom protoka vode); posjeduje regulator za količinu gnojiva, otporan na kemikalije; optimalno miješanje vode i gnojiva; otporan na UV zračenje tj. UV stabilan
 8. Automatika – podešavanje vremena i količine navodnjavanja; kontrola minimalno 6 fertilizacijskih pumpi / dozatora; EC i pH kontrola; sustav upozorenja (alarm); spojivo na PC; opcija opskrbe s električnom energijom na više načina; više digitalnih i analognih ulaza te minimalno 10 izlaza; otpornog i trajnog dizajna

Slika 1. Pozicija sustava za navodnjavanje (žuto polje – 100 x 100 m)

 

Ciljevi, ishod projekta i transfer tehnologije

Opisani sustav za navodnjavanje će osigurati provođenje mikro i makro pokusa s obzirom na dizajn samog sustava. Deset pokusnih parcelica će omogućiti dovoljan broj varijanata u budućim znanstvenim pokusima i istraživanjima. Također, u pojedinoj godini će biti moguće provoditi i veći broj pokusa na više različitih biljnih vrsta koje preferiraju navodnjavanje kapanjem ili zalijevanjem (raspršivanjem) s obzirom da će na svim pokusnim parcelama biti moguće primijeniti i jedan i drugi način navodnjavanja što je vrlo važno za funkcionalnost sustava koji služi u znanstveno-istraživačke svrhe. Nadalje, sustav će biti opremljen automatikom i senzorima vlažnosti tla koji će raditi u sprezi te na taj način omogućiti precizno doziranje i kontrolu potrošnje vode te nadzor sadržaja vlage u tlu. Opisana potrebna oprema za smart sustav navodnjavanja će imati mogućnost daljinskog nadzora te skidanja potrebnih podataka što je ključno za kasniju obradu podataka i donošenje zaključaka te publikaciju rezultata.

Na kraju, rezultati dobiveni ovakvim istraživanjima će biti transferirani ka široj javnosti (proizvođači, studenti, stručnjaci, znanstvenici)  putem radionica, publikacija i demonstracijskih aktivnosti.

Provedba projekta i diseminacija rezultata 

Projekt će biti proveden u periodu od 20.12.2023. do 31.10.2024. godine.

Prvi rezultati provedbe ovog projekta se očekuju tijekom listopada 2024. godine koji će biti objavljeni ovdje tj. na internet stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Svi rezultati provedbe projekta će biti javno i besplatno dostupni svim poduzetnicima koji posluju u dotičnom sektoru ili podsektoru poljoprivrede kao i široj javnosti putem publikacije na samoj internet stranici Fakulteta, ali i putem različitih radionica, predavanja te sličnih aktivnosti.