Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Pokušališta

Pokušalište Mandićevac

Demonstracijsko vinogradarsko - vinarsko pokušalište Mandićevac
Osnivanjem Katedre za hortikulturu 2005. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, a kasnije uspostavljanjem sveučilišnih preddiplomskih (Hortikultura) i diplomskih studija (Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo), počela se znatnije širiti djelatnost institucije na područja struke u kojima do tada nije participirala. S tim u vezi nametnula se i potreba za kvalitetnijom praktičnom edukacijom budućih stručnjaka.
Optimalno rješenje za praktičnu izobrazbu studenata predstavlja vlastito demonstracijsko vinogradarsko – vinarsko pokušalište, koje osim navedenog, ispunjava i druge ciljeve u skladu s misijom i ciljevima učilišta (znanstveno – istraživačke, proizvodno – stručne itd.).
Kupnjom površine veličine 33.603 m2 2012. godine na jednom od najpoznatijih kontinentalnih vinogorja – vinogorju Đakovo na položaju Mandićevac stvoreni su preduvjeti za osnivanje pokušališta. Tijekom 2013. godine posađen je proizvodno – pokusni nasad sa vinskim sortama koji obuhvaća najznačajnije preporučene sorte za proizvodnju bijelih (Chardonnay, Graševina, Rizling rajnski, Sauvignon bijeli, Traminac mirisavi) i crnih vina (Cabernet sauvignon, Merlot, Frankovka) u regiji Istočna kontinentalna Hrvatska. Ukupna pokusna površina je 1,4 ha. Međuredni razmak je 2,2 m, a unutar reda 0,8 m. Svaka sorta zastupljena je s 1040 trsova na dvije podloge i s dva klona. Svrha pokusa je odrediti učinke podloga i klonova te različitih agro i ampelotehničkih zahvata na urod i kakvoću grožđa pojedinih sorata. Kolekcijski nasad (sortiment) zauzima površinu od 2000 m² koja će se postupno popunjavati tijekom rada pokušališta. Svaka sorta bila bi zastupljena s 3 - 5 individua. Na površini od 2400 m² u planu je postavljanje komparativnog pokusa sa stolnim sortama. Cilj eksperimentiranja je ustanoviti pogodnost novog stolnog sortimenta za široku proizvodnju, kao i mogućnost smanjenja primjene zaštitnih sredstava. U cilju daljnjeg razvoja pokušališta Mandićevac Fakultet je izradio projektu prijavu „Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac“, te isprojektirao objekte i ishodio sve potrebne dozvole za gradnju. Realizacija projekta usuglašenog Razvojnim sporazumom za područje Slavonije, Baranje i Srijema treba biti završena do 31. prosinca 2023. godine.