Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

Sara Teklić Ward

Telefon

+385 31 554 855


Sara Teklić Ward

Datum zapošljavanja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti

01.12.2008

Radno mjesto

Diplomirana knjižničarka