Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

08.05.2023

Obavijest o objavi doktorske disertacije

PRIDRUŽENI TAGOVI

Na temelju članka 62. stavak 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22) i članka 155. stavka 2. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 08. svibnja 2023. objavljuje se

 

OBAVIJEST

 

o javnoj dostupnosti doktorske disertacije u postupku ocjene

pristupnice Ivane Jožef, mag. ing. agr.

 

polaznice poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Poljoprivredne znanosti“, smjer „Stočarstvo“ pod naslovom "Razvoj modela rane procjene pojavnosti mastitisa mliječnih krava uporabom tehnologija preciznog mliječnog govedarstva". Doktorska disertacija dostupna je u privitku obavijesti i biti će javno dostupna najmanje trideset (30) dana na mrežnoj stranici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Primjedbe, prijedlozi i/ili komentari mogu se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: doktorskirad@fazos.hr u roku 30 dana od dana objave.

 

Doktorski rad