Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

15.05.2023

Poziv za dodjelu nagrada za izvrsnost nastavnicima i suradnicima

PRIDRUŽENI TAGOVI

Na temelju članka 15. Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Povjerenstvo za dodjelu nagrada nastavnicima i suradnicima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek objavljuje

 

 

POZIV
ZA DODJELU NAGRADA

ZA IZVRSNOST NASTAVNICIMA I SURADNICIMA

 

 

 1. Nastavnicima i suradnicima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek nagrade za izvrsnost dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:
 2. a) Nagrada za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima u akademskoj godini 2021./2022.
 3. b) Nagrada za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu u protekle tri kalendarske godine (2020., 2021. i 2022.)
 4. c) Nagrada za uspješnu suradnju s gospodarstvom u 2022. godini
 5. d) Nagrada za uspješnog mladog znanstvenika u akademskoj godini 2021./2022. godini
 6. e) Nagrada za objavljeni znanstveni rad u časopisu s najvišim faktorom odjeka u 2022. godini
 7. f) Nagrada za izvrsnost u realizaciji međunarodnih, EU projekata i nacionalnih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH u 2022. godini

 

 1. Nagrade navedene pod točkom 1. a), b), c), d), e), f) dodjeljuju se nastavnicima i suradnicima koji su zaposlenici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek sukladno Pravilniku o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koji je dostupan na linku:

http://www.fazos.unios.hr/media/Dokumenti/opci%20akti/ostali/Pravilnik%20o%20nagradivanju%20izvrsnosti%20nastavnika%20i%20suradnika.pdf 

 

 1. Nastavniku ili suradniku kojem je dodijeljena nagrada u jednoj od kategorija predviđenih ovim Pozivom može biti ponovno dodijeljena, u istoj kategoriji, protekom tri akademske godine od akademske godine u kojoj je nastavnik ili suradnik nagrađen.

 

 1. Nagrada se dodjeljuje u obliku priznanja i novčane nagrade za izvrsnost u protekloj akademskoj odnosno kalendarskoj godini, a za znanstveno-istraživačku djelatnost u protekle tri kalendarske godine.

Novčana nagrada iznosi 700.00 EUR za svaku kategoriju nagrade navedenu u točki 1. ovog poziva.  

Jednom kandidatu može biti dodijeljena nagrada samo u jednoj kategoriji.  U svakoj kategoriji dodjeljuje se po jedna nagrada.

Kandidate za dodjelu nagrada trebaju predložiti zavodi Fakulteta.

Odluke o dodjeli nagrada donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada nastavnicima i suradnicima.

 

 

 1. Prijedlog se podnosi Povjerenstvu za dodjelu nagrada nastavnicima i suradnicima na obrascu za prijavu i mora biti pisan i obrazložen, a uz njega priložena relevantna dokumentacija kojom se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete za dodjelu nagrade.

 

Prijedlog se dostavlja na adresu:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek - Povjerenstvu za dodjelu nagrada nastavnicima i suradnicima, Vladimira Preloga 1, 31000 OSIJEK soba br. 045 (Ured za znanost).

Poziv će biti otvoren od 15. svibnja do 15. lipnja 2023. godine.

Nepotpuni i nepravodobno poslani prijedlozi neće se razmatrati.

Ovaj poziv će biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta dana 15. svibnja 2023.

Obrazac za prijavu možete pronaći OVDJE