Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

Ankica Sarajlić

Telefon

+385 31 554 928


Ankica Sarajlić

Znanstveno-nastavno/ nastavno/ suradničko zvanje

docentica

Datum zapošljavanja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti

01.09.2009