Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

Luka Šumanovac

Telefon

+385 31 554 810


Luka Šumanovac

Znanstveno-nastavno/ nastavno/ suradničko zvanje

redoviti profesor u trajnom zvanju

Datum zapošljavanja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti

03.01.1988