Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

Zdenko Lončarić

Telefon

+385 31 554 827


Zdenko Lončarić

Znanstveno-nastavno/ nastavno/ suradničko zvanje

redoviti profesor u trajnom zvanju

Datum zapošljavanja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti

15.11.1992