Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

Daniel Haman

Telefon

+385 31 554 812


Daniel Haman

Datum zapošljavanja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti

01.09.2015

Radno mjesto

Voditelj ureda za međunarodnu suradnju i projekte